0 Comments

Assalamu’alaikum

Ustaz, Apakah semua barang yang dijual harus dikeluarkan zakatnya? Apa kriteria harta perdagangan (tijarah) yang wajib dikeluarkan zakat? Bagaimana ketentuan fikih terkait zakat perdagangan? Mohon penjelasan Ustaz!

Changed status to publish