0 Comments

Assalamualaikum, Ustadz.

Apa saja syarat wajib sehingga emas itu harus dikeluarkan zakatnya? Apakah emas yang digadaikan kepada pihak lain juga wajib zakat?

Changed status to publish