0 Comments

Assalamu’alaikum wr wb.

Ustaz, apakah boleh seseorang mengeluarkan zakat wajibnya sebelum jatuh tempo? Misalnya, saya sebagai seorang pedagang sebelum awal tahun depan (genap 12 bulan) saya keluarkan zakat 2,5 persen. Bagaimana pandangan fikih terhadap pembayaran zakat belum jatuh tempo? Mohon penjelasan dari Ustaz.

Changed status to publish